Legea 448

Prezentarea legii 448/2006 privind utilizarea fondului de handicap

 Conform legii 448/2006, toate companiile, autoritățile, instituțiile publice cu capital privat sau de stat  (fac excepţie de la prevederile alin. (2) instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională) , persoanele juridice,  având peste 50 de angajați, au obligația:
 -    Să angajeze 4% personal cu handicap din numărul total de angajați;
 -    Să plătească lunar către bugetul de stat fondul de handicap;
 -    Să achiziționeze servicii sau produse de la UNITĂȚI PROTEJATE AUTORIZATE


Calcularea fondului de handicap

 Formulă de calcul a fondului de handicap:
 4% x numărul de angajați x A½  x salariul minim brut pe economie

 Cum funcționează din punct de vedere contabil:
 La sfârșitul lunii de calcul salarial, se calculează și fondul de handicap care se declară pe declarația 100.
 

Când se colaborează cu o Unitate Protejată, fondul de handicap se declară și se justifica prin contractul cu o Unitate Protejată care primește fondul respectiv.

Pentru o companie cu un
 
 număr de angajați de:

Valoare fond handicap / lună

Valoare fond handicap / an

Lei

Euro

Lei

Euro

50

1 450

322

17 400

3 867

100

2 900

644

34 800

7 733

200

5 800

1 289

69 600

15 467

300

8 700

1 933

104 400

23 200

400

11 600

2 578

139 200

30 933

500

14 500

3 222

174 000

38 667

1000

29 000

6 444

348 000

77 333

2000

58 000

12 889

696 000

154 667

3000

87 000

19 333

1 044 000

232 000

5000

145 000

32 222

1 740 000

386 667

10000

290 000

64 444

3 480 000

773 334

Valorile sunt aproximative la care se mai aplică TVA.


 

Context legislativ

     Activitatea unităţii protejate se încadrează în prevederile Legii 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin care sunt stabilite condiţiile de funcţionare a acesteia.

 

Articolul 78 cap. V legea 448/2006

 

(1)Persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judeţean sau al sectoarelor municipiului Bucureşti.

(2)Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

(3)Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

a)să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b)să achiziţioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la lit. a).

(4)Fac excepţie de la prevederile alin. (2) instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

(41)Fac excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b) unităţile protejate înfiinţate în cadrul organizaţiilor persoanelor cu handicap care pot desfăşura şi activităţi de vânzări / intermedieri, cu condiţia ca minimum 75% din profitul obţinut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizaţiile respective. Aceste unităţi au obligaţia prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obţinute prin activitatea comercială.

(5)Monitorizarea şi controlul respectării prevederilor alin. (2) şi (3) se fac de către Inspecţia Muncii.

Propunerea noastră de colaborare are ca fundament prevederile art. 78, din Legea 448/ 2006, completată şi modificată.